Monday, September 06, 2004

میراث فرهنگی

سايت رسمي انجمن استاد پيرنيا يزد

تقديم به پدر معماري ايران
مرحوم استاد محمد كريم پيرنيا ي فقيد
و همه دوستداران ميراث فرهنگي ايران زمين

عکس خبر مقاله تحقيقبه نام معمار هستي بخش
ميراث فرهنگي ثروتي است لا متناهي برگرفته از فرهنگ ايراني اسلامي كه از گذشته اي دور براي نسل امروز به يادگار مانده است . ميراثي اصيل ، بومي و غني . اگر هر فرد يا حركتي در حفظ ، نگهداري و احياي آن تعلل ورزد به گذشته ، امروز و آينده ايرانمان ، ستمي نابخشودني و غير قابل جبران روا داشته است .
انجمن استاد پيرنيا در روز سه شنبه سوم شهريور ماه 1383 با حضور جمعي اعضاء بعنوان جمعي از شهروندان دوستدار ميراث فرهنگي در گردهمايي پيمان با آرمانهاي والاي پدر معماري ايران «استاد دكتر محمد كريم پيرنيا» در جهت تأكيد بر لزوم نگهداري و مرمت و احياء آثار باستاني كشور گرد هم آمديم تا بر دغدغه هاي خود كه دلواپسي هر انسان متعهد و علاقه مند به فرهنگ و تمدن خويش است را تأكيد و تأييد نماييم :
1. محكوم كردن هرگونه تخريب آثار باستاني و ملي كشور ، چرا كه ميراث فرهنگي در هر كشور متعلق به همه انسانهاي زمين در همه اعصار است . گذشتگان ، نسل امروز و نسل فردا...
2. احيا ، حفظ وحراست از ميراث فرهنگي به يك عزم ملي نيازمند است و در اين ميان دولت به عنوان نماينده ملت وظيفه خطير سازماندهي و تشكيل زير ساختارهاي حقوقي، تدوين برنامه هاي اصولي و راهبردي را در اين مقوله بر عهده دارد .
3. احياي ميراث فرهنگي در كشوري كه در تمام نقاط آن از آثار و ابنيه هاي تاريخي فراوان برخوردار است امري ضروري و لازم است . نگاه به احياي ميراث فرهنگي مي بايست از حساب و دستگاه هاي اقتصادي فراتر رفته و به نگاهي ، به مقوله اي ارزشمند و حياتي تغيير يابد .
ميراث فرهنگي نشان از تمدن و ريشه قوميت فرهنگي و تاريخي ايرانيان است و گوشه اي از تاريخ تمدن جهان . اولين گام در اين مقوله احياي آن به منظور حفظ و نگهداري اصولي است كه اين امر به مطالعه و كارشناسي اصولي نيازمند است . چه بسا اماكني كه در نتيجه احياي غير اصولي تخريب شده اند و اينجاست كه جايگاه ارزشمند اساتيد ، هنرمندان و هنرورزان قديم همچون مرحوم زنده ياد استاد پيرنيا ، و ديگر اساتيد گرانقدر كه در قيد حياتند و همه عزيزاني كه در اين راه عمر خود را گذاشته اند و مي گذارند نمايان مي گردد . اما بايد فرصتي فراهم شود تا اين اساتيد بتوانند علم و آگاهي و هنر خويش را به نسل امروز و فرداي ميهنمان منتقل سازند . اگر امروز ميراث ماندگار باشد فردا ميراث و حاميان ميراث را نخواهيم داشت .
4. رشد بافت شهري و تداخل آن با بافت تاريخي يزد و رشد قارچ گونه ساختمان هاي نوساز چندين طبقه در قديمي ترين بافت تاريخي جهان كه همچون لكه ننگي بر تن بي جان بافت تاريخي افتاده و آنرا بيمار ساخته است از علل اصلي برگزاري اين گرد همايي و صدور بيانيه بوده و ما خواهان بهبود و سلامت و رفع بحران و بيماري ، اين تنها ميراث گرانبهاي هنر و معماري ايران هستيم .
5. 700 هكتار بافت قديم و بيش از 56000 اثر فرهنگي و تاريخي در شهر و استان يزد ، سند هويت و اصالت ماست . ما بعنوان جمعي از دانشجويان ، فارغ التحصيلان و جوانان دوستدار ميراث فرهنگي پس از بازديد از بافت تاريخي يزد، به ياد مرحوم استاد پيرنيا در خانه سالهاي جواني او گرد هم آمديم تا به آرمانها و آرزوهاي آن مرحوم كه همانا حفظ ، احياء و مرمت اصولي ميراث فرهنگي كشور است تأكيد كنيم . باشد كه موجب شادي روح آن مرحوم قرار گيرد .
زنده باد تمدن ، هنر و فرهنگ ايرانيان ، زنده باد .

امضاء حاضرين :

قلعه سريزد (کروانسراها)اينجا را کليک کنيد
در ورودي قلعه ، در سمت شمال واقع شده و بر روي خندق آن ، پل متحركي نصب مي شده كه هنگام شب ، به كمك طناب (يا زنجير )و قرقره بلند مي شده و به عنوان درب ورودي (دروازه ) قلعه را مسدود مي كرده است .
با برداشتن پل متحرك ا زروي خندق ، ارتباط داخل و خارج قلعه از يكديگر قطع مي شده است .پس از گذشتن از پل روي خندق و عبور از در اصلي قلعه ، به محوطه هشتي پشت دروازه وارد مي شويم .در محوطه هشتي ، به سه در ديگر بر مي خوريم ، دو تا از آنها ، در طرفين راست و چپ باز شده و به محوطه ميان حصار خارجي و ديوار داخلي قلعه كه محل نگهداري احشام و و چهار پايان و انبارهاي علوفه بوده راه مي يابد.
در سوم ، كه مقابل دروازه اصلي قلعه مي باشد به محل مسكوني به منزله ورود به داخل مناطق مسكوني بوده است .
كوچه اصلي قلعه در امتداد در اصلي و در جهت شمال و جنوب قرار گرفته است و تا انتهاي ضلع جنوبي قلعه امتداد دارد . در سمت راست و چپ (درهر طرف ) 6 كوچه فرعي ديگر در نظر گرفته شده كه طول هر كدام حدود 25 متر مي باشد . در طرفين كوچه هاي فرعي ، خانه هاي مسكوني ساكنين قلعه در 3 طبقه بصورت حجره مانند احداث شده است .
در دو نقطه كوچه اصلي ، دو رديف پلكان ساخته شده كه ارتباط طبقات مسكوني قلعه را با يكديگر برقرار مي كند علاوه بر آن ، در كوچه هاي فرعي نيز ، پلكانهايي براي ايجاد ارتباط بين طبقات در نظر گرفته شده اند . خانه هاي قلعه از دو اطاق تجاوز نمي كند و حد اكثر زير بناي آنها نيز بيش از 30 متر مربع نيست . اطاقها تو در تو بوده و در جوانب آنها طاقچه ها ، رفها و در انتهاي آن محلهايي براي قرار دادن حفره هاي بزرگ ، جهت ذخيره كردن مواد غذايي ساخته شده است . «تصاوير صفحه بعد»
در كف اطاقها محلهايي (سوراخهايي ) حفر كرده اند كه جهت مخفي كردن خمره هايي كوچكتر ايجاد كرده اند . بدين ترتيب از تمامي فضاهاي موجود حداكثر استفاده را مي كردند .
برجهاي قلعه در سه طبقه بنا شده اند و ارتباط طبقات به وسيله پلكاني مارپيچي تامين مي گردد. در هر سه طبقه روزنه هايي جهت ديده باني و تير اندازي تعبيه شده است . پشت بام برج ها ديواري به ارتفاع 5/1 متر دارد كه به عنوان جان پناه عمل مي كرده است . از زير ديوار جان پناه سوراخهايي با شيب تند به طرف بيرون ايجاد كرده اند كه از آنجا براي ريختن خاكستر،شن داغ،آبجوش و… برسر مهاجمان استفاده مي‎شده است .
بر بالاي درهاي سه گانه ورودي ، كانال هايي تعبيه كرده اند كه از آنجا نيز بر سر مهاجمان ، مواد و مايعات ياد شده ريخته مي شده است . اگر دشمن اقدام به آتش زدن درها مي كرد از آنجا با ريختن آب و خاك ، آتش را خاموش مي كردند . در درهاي دوم و سوم ورودي ، با پوششي از فلز پوشانيده شده بود و بدين وسيله علاوه بر استحكام بخشي بيشتر، از سوزاندن آنها جلوگيري مي‎كردند.
بر بالاي در اصلي قلعه تير چوبي قرار دارد كه بر روي آن 4 قرقره به چشم مي خورد . از اين تير چوبي و قرقره ها براي بالا بردن و پايين آوردن پل روي خندق (در عمودي قلعه ) استفاده مي كردند . اين تنها نمونه موجود از باز و بسته در به صورت عمودي مي باشد كه تا كنون آثاري از آن باقي مانده است. (گرچه امروز جز تير چوبي و قرقرهاي آن چيز ديگري باقي نمانده ) بايد گفت نظير اين درها ، در پشت دروازه ورودي همه شهر هاي قديم موجود بوده است .
از جمله آثاري ديگري كه در اين قلعه موجود مي باشد و قابل ذكر است آب انبار آن مي باشد.آب انبار در سمت در ورودي و پشت هشتي ساخته شده است . ابعاد آن در حدود 6*5 متر و مسقف بوده است . اين آب انبار به دو طريق آبگيري مي شده است ...

3 Comments:

Blogger leanordmarks6667 said...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. My blog is just about my day to day life, as a park ranger. So please Click Here To Read My Blog

December 31, 2005 at 2:34 AM  
Blogger dwainsmith0749 said...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. So please Click Here To Read My Blog

http://pennystockinvestment.blogspot.com

January 21, 2006 at 11:58 AM  
Blogger philmartin4379068812 said...

Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

"BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

Get everything within 2 weeks.
100% verifiable, this is a real deal

Act now you owe it to your future.

(413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.

May 5, 2006 at 10:45 PM  

Post a Comment

<< Home